Monde Finance – Úvodní stránka

Samostatný zprostředkovatel MONDE FINANCE s. r. o, člen Asociace českých pojišťovacích makléřů, je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce 73983.

Zprostředkovatel je v souladu se ZDPZ držitelem oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (dále též „ČNB“), která vykonává dohled nad činností zprostředkovatele a jeho vázaných zástupců (dále též „VZ“). Zprostředkovatel a jeho VZ jsou zapsáni v registru vedeném ČNB. Zápis zprostředkovatele a jeho VZ v registru ČNB může klient nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách https://www.cnb.cz/cnb/jerrs nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111.

Pro jednoduchou kontrolu je možné nás vyhledat na následujícím odkazu:

Ověření zde

Společnost MONDE FINANCE s.r.o. patří k nejzkušenějším pojišťovacím makléřům v České republice s vysokým standardem poskytovaných komplexních služeb v pojištění. Naším cílem je co nejkvalitnější zabezpečení potřeb a přání zákazníků při důsledném dodržování kritéria „cena/výkon“. Velký důraz klademe na poprodejní služby klientům.