Proč Monde Finance

Uzavřením pojistné smlouvy s pojišťovnou prostřednictvím MONDE FINANCE s.r.o. naše spolupráce nekončí, ale teprve začíná. Budeme pro Vás spravovat administrativu spojenou s pojistnou smlouvou, odpovídat na Vaše dotazy ohledně pojištění, budeme Vám nápomocni při optimalizaci a kombinaci aktuálně používaných pojistných produktů a maximálně pomůžeme při získávání co nejrychlejšího pojistného plnění při řešení pojistných událostí k Vaší spokojenosti

Pro naše klienty nabízíme následující služby:

 • rozsáhlé profesní znalosti v oblasti pojištění při řešení komplexních potřeb klienta vč. individuálních a nestandardních rizik v oblasti pojištění;
 • navržení pojistné smlouvy tak, aby co nejlépe vyhovovala Vaším podmínkám a možnostem z hlediska rozsahu, hodnoty a charakteru majetku, spoluúčastí a ceny;
 • pojištění jak pro jednotlivce, tak i pro podnikatele a průmysl;
 • jednání přímo u klientů;
 • vyhledávání nejvhodnějšího pojistitele na trhu (výběrová řízení);
 • zprostředkování uzavření nových pojistných smluv;
 • správa Vašich stávajících pojistných smluv, jejich aktualizace, změny a s tím spojená administrativa;
 • pomoc při oceňování majetku pro stanovení odpovídajících pojistných částek;
 • optimalizace výše pojistného;
 • prosazování slev za zabezpečení majetku;
 • bonusové systémy za bezeškodní průběh;
 • rizikové analýzy;
 • zajištění potvrzení vinkulací pojistného plnění;
 • odborné zastupování při řešení pojistných událostí vč. poradenství;
 • sestavování podkladů, řešení dotazníků a dalších podkladů pro pojištění a likvidaci škod;
 • poradenství při ukončování pojistných smluv;
 • a další